19 czerwca 2018

Rozpoczęcie wykopów pod budynek nr 01 pod stabilizację i płytę fundamentową.